Polityka prywatności aplikacji BuzzBee

W skrócie:

  • jedynymi informacjami osobowymi, niezbędnymi do korzystania z aplikacji są: działający email, dowolny pseudonim, data urodzenia, płeć, oraz orientacyjna informacja o miejscu zamieszkania (kod pocztowy),
  • w trakcie działania (tylko gdy jest aktywna) aplikacja będzie prezentowała Użytkownikowi zadania, na podstawie lokalizacji pozyskanej z urządzenia mobilnego,
  • dla celów prowadzenia statystyki działalności Użytkownika oraz realizacji wypłat, w systemie przechowywane są dane o wykonanych zadaniach oraz pozyskanych za nie wynagrodzeniach.

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej BuzzBee

TransPerfect Sp. z o. o. – operator aplikacji BuzzBee jest w pełni przygotowana do administrowania danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO). Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w aplikacji mobilnej BuzzBee oraz na stronach internetowych buzzbee.pl i skilltelligence.pl jest TRANSPERFECT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 7010571185, Regon: 364281155, KRS: 0000614187, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp. kontaktując się z nami pod adresem privacy@transperfect.com

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „BuzzBee” (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę TRANSPERFECT POLAND Sp. z o.o.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka TRANSPERFECT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 7010571185, Regon: 364281155, KRS: 0000614187, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do identyfikacji Użytkownika w systemie, obsługi wykonywanych przez Użytkownika zadań i płatności za nie, oraz prowadzenia statystyk aktywności w systemie. Adres e-mail może być także wykorzystywany do kontaktu z Użytkownikiem celem odpowiadania na jego pytania techniczne oraz informowania o nowych zadaniach i sposobie ich realizacji.

6. Daną osobową, którą podaje Użytkownik jest adres e-mail. Podanie innych danych nie jest wymagane dla poprawnego korzystania z Aplikacji.

7. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu świadczenia usług

1. W celu jednoznacznej identyfikacji Użytkownika celem  świadczenia usług opisanych w Regulaminie Aplikacji Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: pseudonimu, (imię i nazwiskom nie są obowiązkowe) oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu świadczenia usług”).

2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu świadczenia usług jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji i stanowić będzie wyłączną podstawę do identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

3. Dane zbierane w celu świadczenia usług będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem – w tym: informowania o nowych zadaniach, utrzymywania konta zarobków i realizacji wypłat zarobionych środków.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji Administrator wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują: adres e-mail oraz miejsce zamieszkania, płeć, zajęcie i datę urodzenia.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji.

2. Dane osobowe o lokalizacji Użytkownika, mogą być używane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego kierowania i udostępniania zadań do realizacji w Aplikacji.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.

3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Polityka prywatności

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij

Pobierz BuzzBee z Google Play